Jak požádat o přezkoumání trestu

Nesouhlasíš se svým trestem nebo by ses chtěl omluvit?

Žádost o přezkoumání trestu můžeš podat pomocí ticketu v AetherPanelu.